Kategória

Jazz

Jazz je hudobný žáner, ktorý vznikol začiatkom 20. storočia v USA, v meste New Orleans, ktoré sa nachádza v štáte Louisiana. Vznikol postupným zlúčením afroamerického folklóru (najmä bluesu) s európskymi hudobnými tradíciami. Štýl sa vyznačuje improvizáciou, zvláštnym spôsobom tvorby tónu a stretávaním niekoľkých metrorytmických pásiem. Jazz znamenal zásadný prevrat v populárnej hudbe 20. storočia. Medzi najznámejších interpretov tohto žánru patria Miles Davis, Duke Ellington, John Coltrane, Louis Armstrong, Charlie Parker a ďalší.

V ponuke

1589 titulov

Na sklade

67 titulov

Jazz

Jazz je hudobný žáner, ktorý vznikol začiatkom 20. storočia v USA, v meste New Orleans, ktoré sa nachádza v štáte Louisiana. Vznikol postupným zlúčením afroamerického folklóru (najmä bluesu) s európskymi hudobnými tradíciami. Štýl sa vyznačuje improvizáciou, zvláštnym spôsobom tvorby tónu a stretávaním niekoľkých metrorytmických pásiem. Jazz znamenal zásadný prevrat v populárnej hudbe 20. storočia. Medzi najznámejších interpretov tohto žánru patria Miles Davis, Duke Ellington, John Coltrane, Louis Armstrong, Charlie Parker a ďalší.

1589 titulov
67 na sklade