Kategória

Movie

Filmová hudba je originálna hudba napísaná špeciálne na hranie filmu. Soundtrack filmu, ktorý zvyčajne zahŕňa aj dialógové a zvukové efekty a obsahuje množstvo orchestrálnych, inštrumentálnych alebo zborových skladieb nazývaných podnetmi, ktoré sa časom začnú a končia v určitých bodoch počas filmu, aby sa zlepšili dramatický príbeh a emocionálny vplyv danej scény. Medzi najznámejších interpretov tohto žánru patria John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone a ďalší.

V ponuke

384 titulov

Na sklade

28 titulov

Movie

Filmová hudba je originálna hudba napísaná špeciálne na hranie filmu. Soundtrack filmu, ktorý zvyčajne zahŕňa aj dialógové a zvukové efekty a obsahuje množstvo orchestrálnych, inštrumentálnych alebo zborových skladieb nazývaných podnetmi, ktoré sa časom začnú a končia v určitých bodoch počas filmu, aby sa zlepšili dramatický príbeh a emocionálny vplyv danej scény. Medzi najznámejších interpretov tohto žánru patria John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone a ďalší.

384 titulov
28 na sklade