Kategória

Popular

Populárna hudba v užšom zmysle slova je hudba prevažne 20. a 21. storočia, ktorá na rozdiel od tzv. vážnej hudby je určená širokým masám poslucháčov (ako „spotrebný tovar“). Jej rozmach nastal s rozšírením rozhlasu a gramofónovej techniky, keď už nebolo potrebné, aby bol poslucháč priamo prítomný na koncerte. V širšom ponímaní je to tvorba vznikajúca z napätia medzi hudbou vážnou a hudbou ľudovou. Medzi najznámejších interpretov tohto žánru patria David Bowie, Michael Jackson, Adele, Tina Turner a ďalší.

V ponuke

3253 titulov

Na sklade

168 titulov

Popular

Populárna hudba v užšom zmysle slova je hudba prevažne 20. a 21. storočia, ktorá na rozdiel od tzv. vážnej hudby je určená širokým masám poslucháčov (ako „spotrebný tovar“). Jej rozmach nastal s rozšírením rozhlasu a gramofónovej techniky, keď už nebolo potrebné, aby bol poslucháč priamo prítomný na koncerte. V širšom ponímaní je to tvorba vznikajúca z napätia medzi hudbou vážnou a hudbou ľudovou. Medzi najznámejších interpretov tohto žánru patria David Bowie, Michael Jackson, Adele, Tina Turner a ďalší.

3253 titulov
168 na sklade